Xvideos Sex

SŁOWO O TERMINOLOGII

Jednym z najczęściej w książce Boltera używanych słów jest termin technology, jasny dla jego amerykań­skich czytelników, lecz sprawiający od lat kłopoty, tłu­maczom na język polski. U nas — i tu się zgodzę z autorem wstępu do zbioru Technika i społeczeństwo, Andrzejem Sicińskim — termin ten lepiej na ogół od­daje słowo „technika”Szkopuł w tym, że to słowo w połączeniu z przydawką defining, które’chyba naj­lepiej wyrazić jako „definiująca” (inne słowa, jak klu­czowa, określająca, charakterystyczna,, są.też’niezręcz­ne), trudno tłumaczyć jako „technika’., definiująca”, gdyż brzmi zbyt sztucznie. Natomiast termin „techno­logia”, dosyć obco brzmiący po polsku, lepiej pasuje do przydawki „definiująca”; razem mają. one charak­ter nowego terminu.

Cześć, mam na imię Romuald. Na blogu, na którym się znajdujesz aktualnie, chciałbym poruszać kwestie wszechobecnej wiedzy, edukacji oraz kariery. Jeśli interesujesz się tymi tematami, zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!