Xvideos Sex

OZDOBA CZY ZABAWKA

Mogło na­tomiast funkcjonować jako ozdoba lub zabawka. Z drugiej strony, nasza własna technologia może być oceniana jedynie w odniesieniu do przeszłości. Kultu­rowe znaczenie komputera staje się jasne tylko w po­równaniu ze znaczeniem zegara dla jego wieku i ma­szyny parowej dla jej epoki. Ponieważ naszym celem jest badanie fascynacji człowieka Turinga nową ma­szyną, musimy ująć tę fascynację w jej historycznym kontekście. Nie możemy, i nie ma takiej potrzeby, wyliczać wszystkich ważniejszych rzemiosł lub maszyn od sta­rożytnej Grecji do dzisiaj; powtórzmy, liczą się tylko te, które przyciągnęły uwagę współczesnych im my­ślicieli — technologie definiujące.

Cześć, mam na imię Romuald. Na blogu, na którym się znajdujesz aktualnie, chciałbym poruszać kwestie wszechobecnej wiedzy, edukacji oraz kariery. Jeśli interesujesz się tymi tematami, zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!