Xvideos Sex

Wypełnianie komórek arkusza seriami danych

Program Excel 2007 bardzo ułatwia pracę, umożliwiając automatyczne wypełnianie komórek seriami danych. Są to następujące po sobie kolejne dane tego samego typu, znajdujące się w sąsiadujących komórkach, np. kolejne nazwy miesięcy, dni tygodnia lub liczby. W arkuszu kalkulacyjnym Excel możemy automatycznie wypełniać komórki różnymi typami serii danych. Do wypełniania komórek serią danych możemy użyć również prawego przycisku myszki. Zaznaczamy komórkę, ustawiamy kursor w prawym dolnym rogu jej krawędzi, a gdy zmieni się w krzyżyk, wciskamy prawy klawisz myszki i przeciągamy na komórki sąsiednie. Po zwolnieniu przycisku wybieramy z menu podręcznego Wypełnij serią. W oknie dialogowym Serie, w grupie opcji Typ, zaznacz opcję Auto wypełnianie i kliknij przycisk OK. W zaznaczonym zakresie komórek pojawią się nazwy kolejnych dni tygodnia. Przejdź do komórki F3, wpisz do niej tekst Poniedziałek i naciśnij <Enter>. Wybierz ponownie komórkę F3 i ustaw wskaźnik myszki w jej prawym dolnym rogu. Wskaźnik zmieni kształt na znak plus [+j Uchwyt wypełnienia.

Cześć, mam na imię Romuald. Na blogu, na którym się znajdujesz aktualnie, chciałbym poruszać kwestie wszechobecnej wiedzy, edukacji oraz kariery. Jeśli interesujesz się tymi tematami, zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!