Xvideos Sex

Wstawianie i formatowanie tabel

W programie PowerPoint, podobnie jak w edytorze Word, możesz do dokumentu wstawić tabelę. Tabele są elementami często wykorzystywanymi w prezentacjach, stąd też program oferuje bardzo wygodny sposób ich zamieszczenia w slajdzie oraz ciekawe gotowe motywy graficzne. Aby wstawić tabelę do slajdu, przejdź na kartę Wstawianie i kliknij polecenie Tabela. Na rozwiniętym polu możesz wskazać myszką odpowiednią liczbę kolumn i wierszy lub wybrać polecenie Wstaw tabelę. W drugim przypadku należy wpisać, ile kolumn i wierszy ma mieć tabela. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie – Rysuj tabelę, które umożliwia rysowanie komórek tabeli podobnie jak ołówkiem na kartce. Wstawiona tabela jest już wstępnie sformatowana: komórki i krawędzie „pokolorowane”, a czcionka i jej kolor dobrane do tła. Cała tabela jest umieszczona w kanwie, która umożliwia jej swobodne przemieszczanie oraz skalowanie. Zmiana wyglądu tabeli jest możliwa za pomocą kart Układ i Formatowanie. Narzędzia oraz możliwości formatowania tabeli są podobne jak w edytorze Word 2007, tak więc po szczegółowe informacje odsyłamy do rozdziału pierwszego. Różnica pomiędzy tabelą w programach Word i PowerPoint polega na wspomnianej kanwie, która tutaj stosowana jest domyślnie. W slajdzie mamy również większy asortyment efektów, które możemy zastosować na komórkach i czcionkach. Aby z nich skorzystać, wystarczy ustawić kursor w tabeli i z karty Projektowanie wybrać jeden z wielu stylów czcionki czy wypełnienia komórek. Przed wyborem odpowiedniego efektu należy jedynie zaznaczyć myszką te komórki, wiersze czy kolumny, które chcemy zmienić.

Cześć, mam na imię Romuald. Na blogu, na którym się znajdujesz aktualnie, chciałbym poruszać kwestie wszechobecnej wiedzy, edukacji oraz kariery. Jeśli interesujesz się tymi tematami, zapraszam Cię do lektury 🙂
error: Content is protected !!